Thunderbolts

Thunderbolts (2024)

Nội dung phim

Một thế giới không có Avengers không có nghĩa là không có một nhóm siêu anh hùng. Có một nhóm và họ được gọi là Thunderbolts.

Bình luận phim