Ngộ Không Kỳ Truyện

Wu Kong (2017)

Nội dung phim

Phim Ngộ Không Kỳ Truyện – Wu Kong 2017: Câu chuyện về Tôn Ngộ Không khi còn chưa phải là Tề Thiên Đại Thánh. Lúc đó, Ngộ Không cùng Dương Tiễn mang đầy nhiệt huyết khi theo học võ ở tiên giới. Khác với nguyên mẫu thông thường, nhân vật Tôn Ngộ Không thời đầu khá phong cách, giống một hiệp khách hơn “vua khỉ”.

Bình luận phim