Kingsman: Khởi Nguồn

The King's Man (2021)

Nội dung phim

Vào những năm đầu của thế kỷ 20, Cơ quan Kingsman được thành lập để chống lại một Cabal âm mưu một cuộc chiến để quét sạch hàng triệu người.

Bình luận phim