Hoàng hậu Ki

The Empress Ki (2013)

Nội dung phim

Một nữ nhân sinh ra ở Hàn Quốc xoay sở với tình yêu, chiến tranh, chính trị và lòng trung quân ái quốc để trở thành hoàng hậu uy quyền trong Nguyên triều của Trung Quốc.

Bình luận phim