Anh tôi vô số tội

My Annoying Brother (2016)

Nội dung phim

Đang bóc lịch, một kẻ lừa đảo chớp cơ hội được ân xá bằng việc chăm sóc cậu em trai xa cách từ lâu của mình: một vận động viên vừa mất thị lực gần đây.

Bình luận phim